Privacyverklaring

Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een digitaal bestand. De Deelnemer verleent met zijn/haar inschrijving toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verwerken van de klassementen en uitslagen.
De Deelnemer verleent met zijn/haar inschrijving toestemming aan de organisatie tot openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten, door middel van publicatie op de website.
Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan de toestemming voor publicatie van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten in te trekken.
Wij geven geen persoonsgegevens af aan andere (commerciële) partijen waarmee geen bewerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Portretrecht

Deelnemer verleent middels zijn / haar inschrijving toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de wedstrijden gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken alleen technische en functionele cookies t.b.v. de werking van onze website. Wij zetten geen cookies in t.b.v. commerciële doeleinden. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Dustin Twentse Cross Competitie. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beveiliging

De organisatie van de Dustin Twentse Cross Competitie spant zich in om met passende technische en organisatorische maatregelen uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Uw gegevens worden via een beveiligde HTTPS verbinding verzonden;
  • Alle personen die namens de Twentse Cross Competitie toegang tot uw gegevens hebben, mogen die alleen verwerken binnen de vastgestelde doelen van de TCC en zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan;
  • Als daar aanleiding voor is depersonaliseert deorgansiate gegevens en gebruikt zij encryptie;
  • De TCC maakt en bewaart back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • De vrijwilligers van de TCC zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens, zowel wat betreft deelnemers als vrijwilligers.

LAAC Twente - AV Goor - ASV Eibergen - AV Iphitos - AAV Sisu - AC Tion

© 2024 Twentse Cross Competitie - Privacyverklaring